Privacy- en cookieverklaring Hotelkamerveiling.nl

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens die wij verwerken via www.hotelkamerveiling.nl worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Hotelkamerveiling.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken die persoonsgegevens die direct of indirect door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden zo veel mogelijk verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor uw rechten en onze contactgegevens onderaan.

 

Verstrekken aan andere bedrijven en instellingen
Hotelkamerveiling.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij indien en voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, als je ons daar toestemming voor geeft of als wij daar een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang voor hebben. Gezien de functie als platform kunnen indien nodig persoonsgegevens worden doorgegeven tussen Hotels en Bieders op de veilingen. Hotels hebben eigen verantwoordelijkheid wat persoonsgegevens van Bieders betreft. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Vraag bij het desbetreffende Hotel op welke wijze deze uw persoonsgegevens gebruikt.

Wij werken samen met bepaalde bedrijven, dat zijn:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • De leverancier van onze administratietool en ons administratiekantoor;
 • Hotels;
 • Derden partijen die namens ons een dienst of product leveren bij onze leden;
 • De bedrijven die cookies via onze website plaatsen (zie hieronder).

Registratiesysteem

Om volledig gebruik te maken van onze website dient u zich te registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, betaalgegevens en de gegevens van door u gedane biedingen. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van koopovereenkomsten, facturering en betaling en om u een overzicht van door u gekochte producten te kunnen geven, alsmede om fraudeleus gebruik van de website te bestrijden.

Het is ook mogelijk om u aan te melden met uw Facebook-account.

E-mail en contact

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, met een maximum van 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Dit betreft in ieder geval uw naam, contactgegevens en de inhoud van het bericht.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden dagelijks (keuze uit aanbod dagveiling en/of avondveiling), enkele keren per week een flitsveiling of wekelijks per e-mail willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wij verwerken hiervoor uw naam, uw geslacht en uw e-mailadres. Deze gegevens zullen wij verwijderen als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal een jaar nadat u van ons de laatste nieuwsbrief heeft ontvangen.

Cookies

Op de website gebruiken we cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Wij gebruiken cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • eenvoudige integratie met verschillende sociale media websites mogelijk te maken (social media cookies);
 • het surfgedrag op de website analyseren en het bepalen van trends voor toekomstige advertentiedoeleinden (tracking cookies);
 • uw online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties.

Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat als u gebruik maak van onze website, u de cookies accepteert. Op het moment dat u onze website bezoekt, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Advertenties van Google

Onze website bevat advertenties die worden aangeleverd door het Amerikaanse bedrijf Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken, dat zijn Google Analytics, Google AdWords conversion, Google Dynamic Remarketing, om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe onze advertenties presteren. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De cookies worden direct na elke sessie verwijderd. Een aantal cookies blijven maximaal 2 jaar op uw device bewaard.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Privacy Policy van Google.


Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. De cookies worden na twee jaar automatisch van uw computer verwijderd.

Social Media cookies
Om eenvoudige integratie met verschillende sociale media websites mogelijk te maken, gebruiken wij social media cookies. Wij gebruiken hiervoor cookies van Facebook en van Twitter. De cookies worden automatisch na elke sessie verwijderd. Voor meer informatie zie de privacy policy van
Facebook en van Twitter.

Chatfunctie
Wij plaatsen een cookie genaamd Tawk. Dit cookie is afkomstig van het bedrijf Tawk.to. Dit cookie maakt het gebruik va onze chatfunctie mogelijk. Met deze software kunnen wij ook realtime zien waar bezoekers zich bevinden op de website en deze ook volgen. Zie voor meer informatie de Privacy Policy van Tawk.to

Gebruik van cookies  Op hotelkamerveiling.nl
Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze website u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina’s u opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u passende producten te tonen en de website te optimaliseren voor uw wensen en voorkeuren.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. Dit cookie zal na 2 jaar automatisch van uw computer worden verwijderd.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy policy van die websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.


Beveiliging van persoonsgegevens 
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (TLS) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of een bestelling plaatst.

 

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in deze privacyverklaring. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.

Minderjarigen

Wij verzoeken minderjarigen onder de 18 jaar vriendelijk doch dringend zich niet te registreren op de website. Zij kunnen ons slechts persoonsgegevens verstrekken met toestemming van hun ouders. U begrijpt dat voor ons moeilijk te controleren is of deze toestemming bestaat. Bovendien zouden ouders rechtshandelingen, zoals het bieden op veilingen in theorie kunnen vernietigen. Dit zou ons onevenredige lasten kunnen bezorgen, daarom hebben wij liever dat personen onder de 18 jaar zich helemaal niet registreren.

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Contactgegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

klantenservice@hotelkamerveiling.nl

Ons adres is: Waardgelder 7, 3905 TH, Veenendaal 
Telefoon: 
 088-0074100 
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 51612763 
Ons B.T.W.-nummer is: 85.00.98.051-B01

Functionaris voor de gegevensbescherming: Matthijs Stekelenburg (bereikbaar via bovengenoemd telefoonnummer)

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Copyright © 2019 www.hotelkamerveiling.nl
Alle rechten voorbehouden. Bij het gebruik van deze site gaat u akkoord met de Privacy- en cookieverklaring
× Sluiten